Godkjent RSO,
Recognized Security Organization

Anker Sikkerhet AS er et firma som blant annet leverer tjenester til ISPS havneanlegg og havner i Norge.

ISPS koden, (International Ship and Port Facility Security Code), er et internasjonalt regelverk gitt av IMO, (International Maritime Organization) som gjelder for samtlige havneanlegg og havner i verden som tar i mot skip med International Ship Security Certificate, forkortet til ISSC sertifikat. ISPS koden setter krav om hvordan sikringen av havneanlegg og havner skal gjennomføres. Videre har EU gitt ut en egen forordning som setter krav til stater i EU samt EØS stater, EU Forordning 725/2004. Disse regelverkene danner grunnlag for de norske forskriftene for sikring av havneanlegg og havner. (Forskrift om sikring av havneanlegg 538 og Forskrift om sikring av havner 539)

Anker Sikkerhet AS er som godkjent Recognized Security Organization (RSO) godkjent av Kystverket til å foreta utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger av havneanlegg og havner ihht kravene i ISPS koden. Dette innebærer å gjennomføre sårbarhetsvurdering ut fra følgende risikoscenarioer:

Kystverket er forvaltningsmyndighet i Norge og skal sluttgodkjenne alle ferdige sårbarhetsvurderinger.

I tillegg til dette kan Anker Sikkerhet AS levere sikringsplaner og beredskapsplaner til havneanlegg og havner med bakgrunn i godkjent sårbarhetsvurdering. Dette er det viktigste dokumentet for havneanlegg og havner. Dette fordi det er sikringsplanen og beredskapsplanen som i detalj regulerer hvordan sikringsarbeidet ved havneanlegget og havnen gjennomføres til daglig og på en måte som tilfredsstiller kravene i ISPS regelverket. Kystverket skal også sluttgodkjenne alle ferdige sikringsplaner og beredskapsplaner.