Godkjent PFSO KursholderAnker Sikkerhet AS gjennomføre kurs ihht IMO sine standarder. Dette er med på å sikre at kvaliteten på innholdet i kursene samsvarer med kravene i ISPS koden og EU Forordning 725/2004.

Kurs som ikke inngår i IMO Model Course er laget etter samme malen slik at disse skal holde samme høye standard.

Kursene kan etter avtale gjennomføres hos kunden.

For spørsmål om kurs ta kontakt på mail.IMO Model Courses

Port Facility Security Officer (PFSO)
IMO Model Cours 3.21


Kurset går over fire dager og gir kursdeltageren kompetanse til å inneha stillingen som Port Facility Security Officer eller Port Security Officer ihht kravene i ISPS-koden.

Kurset er godkjent av Kystverket

Security Awareness Training For Port Facility Personnel With Designated Security Duties
IMO Model Cours 3.24


Kurset går over to dager og er beregnet for personer ved havneanlegg som har dedikerte sikringsoppgaver ihht definisjonen i ISPS-koden.

Security Awareness Training For All Port Facility Personnel
IMO Model Cours 3.25


Kurset går over 5 timer og er beregnet for alt personell som skal utføre jobb eller tjenester ved/for et ISPS havneanlegg.
Kurset gir grunnleggende kompetanse i ISPS-koden og opptreden innenfor havneanleggets ISPS grense.

ISPS fagkurs i visitering av personer, håndbagasje og kontroll av kjøretøy og gods
Kystverkets veiledere av 18.12.2014


Kurset bygger på Kystverkets veiledere av 18.12.2014, Visitasjon av personer og gjennomsøking av håndbagasje og Gjennomsøking av kjøretøy og gods.
Kurset går over en dag og gir grunnleggende kompetanse innenfor fagfeltene nevnt i Kystverkets veiledere.
Kurset går over en dag og forutsetter at kursdeltageren på forhånd har gjennomført kurset IMO MC 3.24, Security Awareness Training For Port Facility Personnel With Designated Security Duties.

Kurset tilfredsstiller Kystverkets krav til opplæring.

Kurs for Stab


Kurset går over to dager. Dag en er en teoretisk innføring i hvorfor sette stab samt «hvem gjør hva» i staben.
Dag to er lagt opp som stabsøvelse med scenariotrening. Kurset passer for private bedrifter eller kommunale/statlige etater som har behov for å sette en stab ved hendelser.
Kurset kan senere suppleres med heldags stabsøvelser etter avtale.